Bestek

Indien overeenstemming is bereikt over het schetsontwerp, kunnen specificaties worden gemaakt van gebouw en toebehoren, uitmondend in een bestek en bestektekening(en). Daarmee wordt de omvang en kwaliteit van de bouwopgave vastgelegd.
In de meeste gevallen worden in een bestek voornamelijk de toe te passen materialen en de te volgen werkwijze beschreven. Veel minder wordt ingegaan op de eisen waaraan het eindresultaat zal moeten voldoen.
Anders is dat bij het zogenaamde prestatiebestek, dat de laatste jaren vrij sterk in opkomst is. Het prestatiebestek geeft vooral aan waaraan het gebouw en zijn verschillende onderdelen uiteindelijk moeten voldoen. Het vormt daarmee voor de opdrachtgever over het algemeen interessantere lectuur dan het traditionele bestek, dat een sterk (materiaal)technische inslag heeft. Zo zal in een prestatiebestek bijvoorbeeld gesproken worden over “een vloer met een toelaatbare nuttige belasting van 2000 kg/m²”, terwijl een traditioneel bestek precies dezelfde vloer beschrijft als “een vloer van beton B25, dik 15 cm, gewapend met etc.”

Met het opnemen van prestatie eisen van de belangrijkste gebouwonderdelen in het bestek, wint dat als contractstuk sterk aan waarde. Het geeft de opdrachtgever meer zekerheid dat het gebouw aan zijn eisen zal voldoen.