Kostenbegroting

Is de besteksfase is afgesloten kan een betrouwbare kostenbegroting worden opgesteld, welke middels een voorstel of offerte aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd. Na goedkeuring volgt de opstelling van het contract / de contracten.

De traditionele begroting

De traditionele begroting wordt berekend vanaf de tekening op reken- of verzamelstaten (naar meer kolommen gesplitst) en samengevoegd tot bedachte eenheidsprijzen. Deze staten worden soms als bijlage bij een offerte verstrekt aan de opdrachtgever. Offertes van adviseurs, leveranciers en onderaannemers blijven bij de aannemer achter.

De Bouwpartners Budgetlijst

Een alternatief geeft  Bouwpartners met een Budgetlijst. Dezer wordt samengesteld door de offertes van de afzonderlijke  Bouwpartners.  Een check op compleetheid wordt uitgevoerd door een calculator. De offertes worden  compleet  (met eventuele documentatie) als bijlage bij de Budgetlijst verstrekt aan de  opdrachtgever. De opdrachtgever krijgt hiermee een compleet en open inzicht in de cijfers. Hij kan mogelijke alternatieven beter beoordelen.

De Bouwpartner krijgt een betere kans om zijn voorstel te presenteren bij de opdrachtgever. Bovendien heeft hij meer kans in het bouwproces te blijven als andere partners afvallen.

De opdrachtgever kan  directer sturen naar zijn doel: een optimaal projectresultaat in kwaliteit en prijs.

Opstellen van het contract
Naast de voornaamste contractstukken, het bestek en de bestektekeningen, verdienen de volgende aspecten de volle aandacht:

  • de afgesproken tijdplanning;
  • het vaststellen van de verantwoordelijkheden afhankelijk van het plan van aanpak;
  • de betalingsregeling naar rato voortgang werk;
  • garanties voor essentiële onderdelen;
  • de onderhoudstermijn (dit is de duur van de periode na de oplevering van het gebouw, waarin het bouwbedrijf de blijkende tekortkomingen kosteloos opheft);
  • de regeling van geschillen.