Programma van eisen

Opzet programma van eisen
In dit eerste en het erop volgende overleg vormen uw voorwaarden het uitgangspunt voor de opstelling van een programma van eisen.
In het overleg zullen deze voorwaarden verder moeten worden uitgediept en aangescherpt om tot het noodzakelijke gedetailleerde programma van eisen te komen. In het programma zullen exacte eisen (zoals afmetingen, hoedanigheden van gebouwdelen en de lay out) voorkomen naast wat minder scherp te omschrijven eisen (zoals representativiteit en arbeidsklimaat).
Er zal aandacht moeten worden gegeven aan basisvoorzieningen zowel als aan processpecifieke voorzieningen.

Ontwerp
Nadat de architect zich op de hoogte heeft gesteld van de eisen van de gemeente, volgt een vertaling van het programma van eisen naar een eerste gebouwontwerp. Dit schetsontwerp geeft u al een aardig idee omtrent het gebouw voor wat betreft ligging, uiterlijk en indeling, zodat het plan al in grotere kring, bijvoorbeeld binnen uw staf van medewerkers, kan worden becommentarieerd. Ook is veelal in deze fase reeds een budget voor de bouwkosten vast te stellen.