Uitvoering van de bouw

Organisatie en toezicht tijdens de uitvoering van de bouw zijn afhankelijk van het plan van aanpak. Ook als u ervoor gekozen heeft om veel te delegeren, is het goed om toch meetpunten af te spreken in deze bouwfase. Dat kan bij voorbeeld in tweewekelijkse bouwvergaderingen, waarin o.a. de voortgang van het werk wordt gerapporteerd en waarin tevens de bouwtermijnen kunnen worden gefiatteerd.

Planning en voortgang
Het bouwproces wordt vastgelegd in een tijdsplanning. Deze planning geeft aan in welke tijd ernaar gestreefd wordt om de bouwuitvoering te realiseren. De tijdsduur is afhankelijk van levertijden, arbeidsinzet en invloeden van buitenaf (weersomstandigheden, onrust, stakingen, etc.). De planning omvat beslismomenten, levertijden en uitvoeringstijden in het bouwproces.