Bouwvergunning = Omgevingsvergunning

Middels het bouwbesluit, bestaan er  technische en procedurele voorschriften bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen betiteld als bouwvergunning).

De bouwkundige eisen zijn tegenwoordig landelijk gestelde eisen, waarvan de belangrijkste zijn dat bij de aanvraag van een bouwvergunning een “schoon grond”‑verklaring dient te worden overlegd en dat het in te dienen ontwerp moet zijn gebaseerd op de stedenbouwkundige eisen in de betreffende gemeente.

Binnen drie maanden na aanvraag dient de gemeente een beslissing te hebben genomen met betrekking tot het al dan niet verlenen van de bouwvergunning. In geval van een weigering of niet ontvankelijkheidverklaring loopt de opdrachtgever de kans toch legeskosten te moeten betalen.

In veel gemeenten bestond een praktijk, die erop was gericht om ondanks een aantal tijdrovende maar noodzakelijke procedures toch de voortgang van het bouwproces zoveel mogelijk te bevorderen. Daarvoor werd bijvoorbeeld geaccepteerd dat bepaalde gegevens met betrekking tot de aanvraag van de bouwvergunning later werden ingediend, mits wel voor aanvang van de betreffende bouwfase.

Met de nieuwe voorschriften is de flexibiliteit in de meeste gemeenten ten aanzien van de procedure verdwenen.

Brandweer
De bouwkundige eisen zijn tegenwoordig landelijk gestelde eisen, de eisen echter die de brandweer stelt zijn nog immer regionaal en veelal per brandweerregio verschillend. Plaatselijk geldende eisen kunnen daardoor steeds verschillen.