De grond

Omdat het te stichten gebouw onroerend zal zijn, is de uiteindelijke keuze voor een locatie
volstrekt onomkeerbaar. Daarom moet een locatie met meer dan gewone aandacht worden geselecteerd. Hierboven zijn al een aantal belangrijke markteconomische aspecten van de locatie aangeroerd, zoals het feit dat de waarde van het onroerend goed in de eerste plaats wordt bepaald door de ligging.

Voor de stichtingskosten is echter ook van groot belang tijdig te weten welke kosten moeten worden gemaakt voor de fundering van het gebouw in verband met de grondslag van het terrein dat u op het oog heeft. Er zijn  industrieterreinen waar slechts gebouwd kan worden op  meterslange heipalen om zo de draagkrachtige grondlagen te bereiken, maar ook komen plaatsen voor waar de funderingsbalken
op zand (in de bouw noemt men dit “op staal”) kunnen worden gelegd.
Ook de kosten van de bedrijfsvloer van het gebouw zijn sterk afhankelijk van de grondslag, waartoe ook wordt gerekend de mate waarin de grond onder de vloer zal zakken (in bouwjargon de “zetting” genoemd) door het eigen gewicht van die vloer en de nuttige belasting daarop. Is de zetting groot dan kan het noodzakelijk zijn de vloer te onderheien, of grondverbetering toe te passen.
Beide zijn kostbare bewerkingen.