Gemeentelijke eisen

De gemeente stelt afhankelijk van de gekozen (of in optie genomen) locatie ook eisen aan het plan.

 • Normaal hanteert men een maximaal bebouwingspercentage van de grond (veel voorkomend is een maximum van 60 tot 75% bebouwd oppervlak).
  • Er dient een minimum afstand ten opzichte van de perceelgrenzen in acht te worden genomen en/of er zijn zogenaamde rooilijnen aangegeven, waar binnen moet worden gebouwd.
  • Wanneer gebouwen op de perceelgrens zijn toegestaan, zullen ook extra eisen worden gesteld aan de brandwerendheid van de betreffende (gevel)constructies.
  • Afhankelijk van de omgeving waarin het gebouw is gepland, zullen er stedenbouwkundige eisen worden gesteld. Vooral de hoogte van het pand is daarbij van belang.
  • De gemeente laat zich ten aanzien van het goedkeuren van de architectuur adviseren door een zogenaamde welstandscommissie.
  • De gemeente geeft aan welke soorten industrieën in een bepaald gebied zijn toegestaan en wat voor soorten niet.
  • Elke gemeente kent parkeernormen, waarmee het aantal minimaal aan te leggen plaatsen op eigen grond wordt bepaald.
  • Ook dient rekening te worden gehouden met de eisen die voortvloeien uit de milieuwetgeving (milieuvergunning!).