Onderdelen gebouw

Voor u als opdrachtgever is het van belang om onderscheid te maken tussen de gebouwdelen
die aanpasbaar of veranderbaar zijn en delen waar dit redelijkerwijs niet, of slechts met hoge kosten, realiseerbaar is. Merk op dat de eisen die u stelt aan de niet veranderbare delen gedurende de hele levensduur van het gebouw moeten gelden! Daar staat tegenover dat hiervoor dan ook de laagste afschrijvingslasten ontstaan.
Bij de aanpasbare of veranderbare delen kan bewust gekozen worden voor een meer tijdelijke uitvoering met relatief hoge afschrijvingslasten.
Bij typische onveranderbare of niet aanpasbare delen kan bewust gekozen worden voor een meer tijdelijke uitvoering met relatief hogere afschrijvingslasten.

Typische onveranderbare gebouwdelen zijn de bedrijfsvloer, de draagstructuur, gevels, dak, laadkuilen en dockshelters. In een later stadium nog veranderbare gebouwdelen zijn bijvoorbeeld de klimaatinstallatie, de verlichtingsinstallatie, de krachtstroominstallatie en de gebouwindeling (de scheidingswanden).