De draagstructuur

Ongetwijfeld kent u gebouwen met betonnen kolommen waarop betonnen liggers zijn aangebracht met daarop vervolgens de gordingen (ofwel de dakdragers). Deze onderdelen vormen samen de draagstructuur van het gebouw. De functie hiervan is om het dak te dragen, de achtergrond voor de gevel te leveren en het hele gebouw weerstand te kunnen laten bieden aan de belasting door wind en neerslag.

Draagstructuren voor moderne bedrijfspanden worden steeds vaker van staal gemaakt. De reden hiervoor kunnen legio zijn   kostprijs en flexibiliteit zijn meestal doorslaggevend.
Wanneer in het gebouw bovenloopkranen moeten worden geïnstalleerd, worden de daarvoor benodigde kraanbanen normaliter gecombineerd met de draagstructuur.

Kolommen of niet?
Bij grote afmetingen van een gebouw worden nog eens kolommen in de ruimte geplaatst. De kolomafstand moet, afhankelijk van de aard van uw proces, zorgvuldig worden bepaald, aangezien u anders in problemen kunt komen met bijvoorbeeld de afmeting van uw machines en de daarbij behorende aan  en afvoerpaden, of met het stramien van uw magazijnopstellingen.
Om voor nu en later problemen met betrekking tot een indeling van uw pand vóór te zijn, kunt u eisen dat de ruimte kolomvrij wordt overspannen. Afhankelijk van de gekozen techniek kan dat duurder zijn, maar het geeft uw gebouw wel meer toekomst!