Gevels en dak

De gevel  en dakconstructie hebben als primaire functie het beschermen van de ruimte tegen weersinvloeden. Dat komt neer op beschutting tegen neerslag, wind en temperatuurverschillen. Andere functies zijn bescherming tegen brand, diefstal en inkijk, procesfuncties, vormgeving van het gebouw enz. Door de eisen aan de gevel duidelijk en weloverwogen te stellen, kunnen onnodige bouwkosten worden vermeden.
Als voorbeeld dient het volgende. U verlangt een goede isolatie tegen warmteverlies omdat u denkt dat dit veel geld aan stookkosten zal besparen. Een hoge isolatiewaarde is uit een oogpunt van rendement op de daarvoor benodigde investering interessanter naarmate het temperatuurverschil binnen en buiten het gebouw groter zal zijn.
Indien u echter met werktemperaturen denkt te kunnen volstaan van ca. 16 graden Celsius, dan zal een deskundige u snel duidelijk kunnen maken dat de stookkosten van een heel andere orde van grootte zullen zijn dan u tot dusver waarschijnlijk had vermoed, waardoor investeren in isolatie mogelijk onrendabel zal blijken. Anderzijds worden er van overheidswege terecht steeds hogere eisen gesteld aan de energiezuinigheid van gebouwen, hetgeen ook de mate van warmte-isolatie  beïnvloedt.
Van de gevel  en dakconstructie zult u eisen dat deze duurzaam zijn en onderhoudsarm in verband met de invloed daarvan op de exploitatiekosten en de waardeontwikkeling van het gebouw.