Minder definitieve onderdelen

De eerder genoemde gebouwonderdelen zijn alle van het grootste belang omdat ze zo definitief zijn. Het gebouw bestaat echter uit veel meer dan alleen vloer, draagstructuur, gevels, dak en laadkuilen. Hieronder volgen nog een aantal belangrijke gebouwonderdelen met een minder definitief karakter.

Klimaatinstallatie
De behoefte aan verwarming, koeling en ventilatie wordt sterk bepaald door de aard van het proces dat in de ruimte is voorzien. Naarmate het belang ervan voor het proces groter is, zult u zelf hogere en meer nauwkeurige eisen stellen.

Verlichtingsinstallatie
Voor deze installatie geldt hetzelfde als voor de klimaatinstallaties. U kunt kiezen voor een algemene verlichting als basis en daarnaast speciale werkplekverlichtingen.

Krachtstroominstallatie
Deze installatie zal vrijwel geheel door machines en hulpmiddelen, nodig voor uw proces, worden bepaald. Voor toekomstige ontwikkelingen daarvan is het aan te bevelen uitbreiding van de stroomafname al in de installatieopzet te voorzien.