Plan van aanpak

II: HET PLAN VAN AANPAK
Voor de meeste ondernemers is bouwen beslist geen dagelijks werk. Niettemin is het wel een activiteit die voor de onderneming van buitengewoon belang is. Het is dan ook noodzakelijk om vooraf stil te staan bij de vraag hoe het bouwproces te organiseren.

Sleutelfuncties daarbij zijn die van ontwerper, ofwel de architect
en die van de uitvoerder, ofwel het bouwbedrijf.
De drie belangrijkste keuzemogelijkheden van het organiseren van de bouw komen dan ook in principe neer op het vaststellen van de relatie tussen u, ontwerper / bouwmanager en uitvoerend bouwbedrijf.
Uw keuze wordt bepaald door uw programma van eisen.

Meer over het plan van aanpak:

Bouwpartners: kostenbewust en samenwerking

De ongebonden architect: prioriteit voor architectuur

Het bouwteam: voor zeer gecompliceerde projecten

Turnkey-bouwen: lage stichtingskosten

Overzicht plan van aanpak