bouwen met groen

Samenwerking voor kostenbewuste projecten.Bouwpartners

Een opdrachtgever kan zo met een andere partij niet goedkoper uit zijn: Hoe gaat dat bij een projectmatige samenwerking? Per project geven de verschillende bouwpartners hun eigen (deel-)prijzen op. Die prijzen worden netto opgenomen in een budgetlijst. Deze budgetlijst kan werken als begroting voor het totale project. Op deze begroting als staartkosten voor de opdrachtgever een provisie van een klein percentage van de inkoopprijs (dekking algemene kosten) én alle werkelijk te besteden projectmanagementkosten en voorzieningen. De opdrachtgever kan hiermee zelf een volledig inzicht krijgen, sturen en beslissen. Een opdrachtgever kan zo met een andere partij niet goedkoper uit zijn!

Voortdurende betrokkenheid voor en tijdens het bouwproces wordt geëist van zoveel verschillende disciplines, dat het ontwerp niet bevredigend tot stand kan komen in handen van slechts één persoon (bijvoorbeeld een architect of aannemer). Veelal betreft het dan bedrijfsprojecten waarbij veel op elkaar moet worden afgestemd en waarbij het voortschrijdend inzicht zo snel gaat dat tijdens het bouwproces veranderingen kunnen worden doorgevoerd.
De afstemming dient, om tot goede resultaten te komen, al in de periode dat het gebouw wordt ontworpen een aanvang te nemen. De bouwpartners dienen elkaar dan al te kennen om denkbeeldig al een voortijdige afstemming te bereiken.                                                                                   De voor dit soort projecten gewenste organisatievorm vormt Bouwen met groen. Deze naam staat voor een samenwerkingsverband van de belangrijkste bouwpartners (zoals architect, constructeur, bouwbedrijf, leverancier, adviseur en installateur). Deze zijn vanaf het opstellen van het programma van eisen tot aan het einde van het bouwproces interactief bezig. Tijdens ontwerpen en detailleren van het gebouw beoordelen de verschillende bouwpartners voortdurend de consequenties voor de onderdelen waarvoor zij verantwoording dragen en stemmen deze op elkaar af.

Projectcoördinatie
Bouwen met groen kan verantwoordelijk worden gesteld voor een project, dat rekening houdt met alle voor de realisatie van het project relevante aspecten. U kunt als opdrachtgever het voorzitterschap delegeren aan een van de partners waarin u vertrouwen stelt.