Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Onderwerpen zijn onder andere energie, materialen, afval, water, binnenmilieu, mobiliteit. Programma’s zijn ontwikkeld en voorhanden om duurzaamheid van gebouwen en de gebouwde omgeving aan te tonen of om kwantitatief aan te tonen welke mogelijkheden er zijn om een gebouw (of gebouwde omgeving) duurzamer te maken. Ook zijn “rekentools” ontwikkeld om verschillende onderwerpen van duurzaamheid bij elkaar op te tellen. Hierbij is een vertaalslag gemaakt waarbijEr zijn checklists, eenvoudige en geavanceerde rekenprogramma’s. In de loop der jaren zijn er tools ontwikkeld en bijgekomen, andere zijn verdwenen.

Door Bouwpartners word op verschillende manieren (pragmatisch) gewerkt met enkele tools, waaronder GBV. Ervaring met eisen en een nuchter blik naar de te besteden budgetten zorgen dan voor een doelmatige aanpak. De afkorting GBV staat voor Gewoon Boeren Verstand. Met de rekentool GPR-gebouw is door Bouwpartners recent een complex bedrijfsproject ontwikkeld, wat is dat nu die GPR-gebouw?

GPR gebouw

Schermafbeelding uit GPR Gebouw

GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. De afkorting GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. W/E adviseurs ontwikkelt GPR software. GPR Gebouw kan worden ingezet bij iedere fase in het bouwproces: beleid, ontwerp en realisatie. GPR gebouw sluit aan op Nederlandse wetgeving en valt onder Duurzaam Inkopen (score 5×7 punten). Versie 4.2 berekent ook de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG, zie 3.3.2 of link). GPR Gebouw kan voor nieuwbouw kantoorgebouwen officieel gebruikt worden om bij BREEAM NL de creditscore op MAT1 te berekenen. Het betreft een internet-tool, waardoor samenwerking op afstand mogelijk is. Communicatie is een sterkt punt van GRP gebouw. De tool maakt voor ontwerpende partijen het effect van maatregelen inzichtelijk.

Er zijn vijf modules van GRP beschikbaar:

- GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw (kantoor-, onderwijs-, bedrijfs-, logies-, bijeenkomstgebouwen en winkelvastgoed) en betreft zowelbestaande bouw en nieuwbouw.

- GPR Specials meten duurzaamheidsprestaties van speciale gebouwen of gebieden, zoals stationsgebouwen, sportgebouwen en zwembaden.

- GPR Bouwbesluit berekent de milieuprestatie van nieuwbouw en GWW werken voor aanvraag van de omgevingsvergunning.

- GPR Onderhoud verschaft inzicht in milieueffecten van onderhoud en brengt kwaliteitsaspecten en kosten in beeld.

- GPR Stedenbouw biedt inzicht in de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling: van een nieuw stedenbouwkundig plan of van herstructurering van een bestaand gebied.

Thema’s GPR Gebouw

GPR Gebouw geeft inzicht in duurzaamheidsprestaties van vijf thema’s:

1. Energie –Aan de hand van bestaande normen en methoden (EPG, ISSO 82 en 75) krijgt de gebruiker inzicht in de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren.

2. Milieu – GPR Gebouw berekent de MPG (milieuprestatie van gebouwen) van het gebouw of ontwerp en geeft inzicht in schadelijke emissies en uitputting van grondstoffen als gevolg van de productie van bouwmaterialen.

3. Gezondheid –Denk hierbij aan het beperken van geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en voldoende daglicht.

4. Gebruikskwaliteit – Het doel is om gebouwen goed, toegankelijk en functioneel te maken; van een goede technische kwaliteit en in een veilige woonomgeving.

5. Toekomstwaarde – Bij een goede score op dit thema is een gebouw zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling aan te passen aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving.

Puntentelling GPR Gebouw

Ambitieniveau en gerealiseerde niveau vergeleken met de eisen uit het Bouwbesluit voor nieuwbouw

De prestaties van het gebouw, project of plan zijn zichtbaar via rapportcijfers. Per thema verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10. Een score van 6.0 komt overeen met de eisen van het Bouwbesluit. Een ambitieniveau van 8.0 gaat om een ‘hoog niveau van duurzaamheid’ en betreft vergaande optimalisering van het gebouwconcept door duurzame ontwerpkeuzes.

GPR Gebouw leidt niet tot een deftig certificaat. Hierdoor is de methode goedkoper en sneller. GPR Gebouw biedt de mogelijkheid berekeningen te laten toetsen door een GPR Gebouw Expert. Geen certificaat, wel een toets. Door Bouwpartners word op verschillende manieren (pragmatisch) gewerkt met deze tool en de GBV. Ervaring met eisen en een nuchtere blik naar de te besteden budgetten zorgen voor de meest doelmatige aanpak. De afkorting GBV staat voor Gewoon Boeren Verstand. Met de rekentool GPR-gebouw is door Bouwpartners recent een complex bedrijfsproject ontwikkeld: helder, duidelijk en financierbaar.