Het bouwteam

Het bouwteam: voor gecompliceerde projecten.
Bouwteam
Steeds meer projecten zijn zo gecompliceerd en vereisen de voortdurende betrokkenheid voor en tijdens het bouwproces van zoveel verschillende disciplines, dat het ontwerp niet bevredigend tot stand kan komen in handen van slechts één persoon (bijvoorbeeld een architect). Veelal betreft het projecten (zoals ziekenhuizen, grote winkelcentra, vliegvelden, congresgebouwen, procesindustrieën enz.) waarbij buitengewoon veel op elkaar moet worden afgestemd en waarbij de ontwikkelingen zo snel gaan dat tijdens het  bouwproces voortdurend veranderingen moeten worden doorgevoerd.
De afstemming dient, om tot goede resultaten te komen, al in de periode dat het gebouw wordt ontworpen een aanvang te nemen.

Bij dit soort projecten vraagt alleen al het opstellen van het programma van eisen bijzonder veel tijd.
De voor dit soort projecten geëigende organisatievorm is het bouwteam. Deze naam staat voor een samenwerkingsverband van de belangrijkste bouwpartners (zoals architecten, bouwbedrijven, adviseurs en installateurs) vanaf het opstellen van het programma van eisen tot aan het einde van het bouwproces. Tijdens het stap voor stap ontwerpen en detailleren van het gebouw beoordelen de verschillende deskundigen voortdurend de consequenties voor de onderdelen waarvoor zij verantwoording dragen.

Projectcoördinatie
Het bouwteam wordt verantwoordelijk gesteld voor het maken van een ontwerp, dat evenwichtig rekening houdt met alle voor de realisatie van het project relevante aspecten. U kunt als opdrachtgever het voorzitterschap van zo’n bouwteam delegeren aan een van de leden waarin u vertrouwen stelt. Veelal wordt hiervoor echter een aparte, onafhankelijke professionele projectcoördinator of bouwmanager aangesteld.

Met de teamleden worden voorafgaand aan de instelling van het bouwteam zodanige afspraken gemaakt, dat prijstoetsing mogelijk is teneinde ook op een voor u verantwoorde bouwsom uit te komen.