Ongebonden architect

De ongebonden architect: prioriteit voor architectuurongebonden architect
U wilt een bijzonder en opvallend gebouw, waarbij de stichtingskosten niet uw eerste zorg zijn. Uw voorbeelden zijn: het hoofdkantoor van een grote bankinstelling of verzekeringsmaatschappij of een exclusieve villa.

Keuze van de architect
In zo’n geval is het raadzaam om u in eerste instantie te wenden tot een architect als adviseur.
U kunt bijvoorbeeld zoeken naar de architect die een voor u aansprekend gebouw tekende.
Eenmaal in een oriënterend gesprek is het meer dan nuttig om na te gaan of de architect voldoende kwaliteiten heeft op de aspecten die u van het grootste belang acht. Referenties natrekken is daarbij onmisbaar. Voordat u een opdracht geeft, is het van belang goede afspraken te maken over wat u, al dan niet gefaseerd, door de architect wilt laten doen.

Uiteraard zult u veel plezier hebben van heldere afspraken over de vergoeding van de overeen-gekomen werkzaamheden. Bedenk daarbij wel dat het accent van de overeenkomst met een adviseur vooral ligt op diens inspanningsverplichting en minder op zijn prestatie.
Dit kan ook nauwelijks anders, aangezien de uiteindelijke prestatie, het gebouw, in deze fase nog niet concreet en gedetailleerd te omschrijven is.

Bestektekening
Normaal gesproken verzorgt de architect een ontwerp dat, wanneer het u past, wordt omgezet in een zogenaamd bestek en een bestektekening. Het bestek en de bestektekening zullen de belangrijkste contractstukken vormen op basis waarvan u het uitvoerend bouwbedrijf opdracht verstrekt, omdat er exact in beschreven staat wat  er gebouwd moet gaan worden.
In het licht van de opdracht aan een bouwbedrijf is het voor u van cruciaal belang dat de architect volledig is geweest in de beschrijving van het werk en het opnemen van alle wezenlijke contractvoorwaarden in het bestek. Het bouwbedrijf kan immers bij deze aanpak niet verantwoordelijk worden gesteld voor de correcte vertaling van het programma van eisen in een bestek. En omdat u zelf rechtstreeks opdracht geeft aan het bouwbedrijf, zult u ook zelf moeten verifiëren of de architect volledig is geweest en of de voorwaarden uw instemming hebben.

Selectie van het bouwbedrijf
Ook bij de keuze van een bouwbedrijf moet u selectiecriteria vaststellen (waaronder betrouwbaarheid, solvabiliteit, kwaliteit en snelheid van werken) en referenties zorgvuldig natrekken. Voor een selectie voornamelijk op prijs bestaat de zogenaamde aanbestedingsprocedure, waarmee u het voordeel van de concurrentie kunt halen.

U geeft zelf opdracht aan het bouwbedrijf en coördineert dit bedrijf met de architect. Ook kunt u de architect, een andere adviseur / bouwmanager of een van uw medewerkers belasten met de coördinatie van het werk. Aan wie u ook delegeert (en wat u ook delegeert), u schenkt hem of haar daarmee veel vertrouwen.