Overzicht plan van aanpak

Overzicht plan van aanpak

Ongebonden architect en apart bouwbedrijf Bouwteam of Bouwpartners Turnkey-bouwer
Uitgangspunt • prioriteitenvolgorde: architectuur, functionaliteit, kosten • evenwichtige inbreng van alle belangrijke    bouwpartners • prioriteiten volgorde:functionele eisen,representativiteit
Selectiecriteria • architect: kwaliteit als vormgever
• bouwbedrijf: op inschrijving
• coördinator: management-kwaliteiten
• overigen: op elk specialisme + samenwerking
• onderneming: referenties, prijs-kwaliteit-verhoudingen (offerte)
Referenties • architect: gerealiseerde ontwerpen, opdrachtgevers
• bouwbedrijf: opdrachtgevers, solvabiliteit
• projecten, opdrachtgevers, financiële informatie • projecten, opdrachtgevers, financiële informatie
Coördinatie • opdrachtgever; alternatief delegeren aan architect, bouwbedrijf medewerker, extern adviseur. • professioneel coördinator  en samenwerking door betrokkenheid bij Bouwpartners • turnkey-onderneming
Voordelen • exclusieve architectuur
• aannemerskeuze in concurrentie
• evenwichtige afstemming van gebouwonderdelen en aspecten• ideaal voor inzicht in gecompliceerde projecten of bedrijfsprojecten

• relatief lage prijs

• één volledig (inhoudelijk en financieel) verantwoordelijk bouwer
• in zeer vroeg stadium inzicht in prijs + te leveren prestatie
• korte bouwtijd
• relatief lage prijs
Nadelen • coördinatie van architect + bouwbedrijf in principe bij opdrachtgever;
• geen afstemming architect en bouwbedrijf;
• financiële risico’s bij onvolledig bestek
• lange voorbereiding & bouwtijd
• aparte coördinatiekosten • betrekkelijk weinig turnkey-bedrijven
• eventueel aanpassing van bouwtechniek