Eisen

Programma van eisen

De basis van een goed functionerend gebouw wordt gelegd bij de opstelling van het programma van eisen. Alleen met een goed doordacht programma van eisen zal het mogelijk zijn om al uw doelstellingen ten aanzien van capaciteitsuitbreiding, efficiëntie  en kwaliteitsverbetering, kostenreductie, beveiliging en presentatie te verwezenlijken. Het programma van eisen vertaalt namelijk de eisen van het bedrijfsproces in gebouweigenschappen, en vervult daarmee een bijzonder belangrijke brugfunctie.
Ook de op termijn te verwachten ontwikkelingen moeten zo veel mogelijk in het programma worden meegenomen, bijvoorbeeld als optie, zodat in latere fase het gebouw zonder sloop of andere ingrijpende actie eenvoudig kan worden aangepast.

Advies
Het opstellen van het programma van eisen vergt een speciale kundigheid die lang niet elke ondernemer in huis heeft. Laat u zonodig bijstaan door een bouwpartner (de keuze daarvan komt in het volgende hoofdstuk aan de orde).
Vanzelfsprekend draagt ú daarbij de procesgegevens aan, zoals de routing van het proces en de relaties die verschillende functies of afdelingen met elkaar hebben. Bij een uitgebreid productassortiment, een groot aantal goederenbewegingen of kapitaalintensieve opslag kan het bovendien raadzaam zijn een specialist in de logistiek in te schakelen.

Het programma van eisen dient natuurlijk aan de basisvoorzieningen, maar ook aan processpecifieke voorzieningen aandacht te geven.

Basisvoorzieningen
Welke eisen stelt u aan het binnenklimaat uit het oogpunt van de behaaglijkheid voor uw medewerkers of vanwege het proces?
Wij spreken dan over ruimtetemperatuur, relatieve vochtigheid en ventilatie en bijbehorende installaties zoals centrale verwarming, luchtbehandeling, zonwering en airconditioning. Dienen er voorzieningen getroffen te worden om tocht of plaatselijke afkoeling tegen te gaan bij het openen van loop  of transportdeuren?
Zijn er eisen ten aanzien van geluidsreductie of geluidsisolatie? Heeft u speciale eisen ten aanzien van de verlichting?

Processpecifieke voorzieningen
In aanvulling op de basisvoorzieningen zijn er meestal ook tal van processpecifieke voorzieningen, waaraan al in het programma van eisen volle aandacht moet worden gegeven. We kunnen hierbij denken aan ‘bijzonderheden’ als krachtstroomvoorzieningen, extra zware fundering, kelders, kraanbanen, vloeistofdichte vloeren, stofvrije ruimten, olie  en vetafscheiders, machineputten enzovoort.  Ook hierbij is het zaak om niet pas achteraf te ontdekken dat een (deel van de) fundering zwaarder had moeten worden uitgevoerd.
Als het programma van eisen in hoofdlijnen vaststaat, kan een eerste lay out van gebouw en omliggend terrein gemaakt worden.